Les línies de recerca d’Urgocis són:

  1. Digital Commons,
  2. Barris i Innovació,
  3. Democràcia Radical i Polítiques Urbanes.