Convocatòria per a l'habitatge Commons i la democratització de la urbana americà Associació de geògrafs (AAG) – Boston, 5-9 abril 2017


CFP: Habitatge Commons i la democratització de la urbana

Organitzadors: Marc Parés & Mara Ferreri, Institut de govern i polítiques públiques, Universitat Autònoma de Barcelona

Data de presentació de propostes: 21 d'octubre de 2016.


En el context de la crisi financera global, després de 2008, l'habitatge s'ha convertit de nou en un tema clau de la discòrdia i un focus d'atenció de les organitzacions de moviments socials en ciutats de tot el món. La convocatòria s'ha fet per tornar a centrar el paper de l'habitatge en l'anàlisi més ampli d'economia política capitalista (Aalbers i Christophers 2014), al mateix temps per veure com l'accés habitatge es formula una altra vegada com un dret fonamental urbà.

Des d'una crítica creixent de l'impacte de financialisation en la vida quotidiana i habitatge (García-Lamarca i Kaika 2016; Formes d'organitzar camps i Uffer 2016), desenvolupat per abordar l'augment de desnonaments i la marginació de l'habitatge i proposar alternatives. S'ha proposat el marc de commons i commoning tant per entendre la llarga dinàmica de recintes urbans (Sevilla-Buitrago 2015; Hodkinson 2012) i examinar les propostes de moviments, organitzacions i institucions de replantejar la prestació d'habitatge, propietat i gestió.

Aquesta sessió pretén explorar, teòricament com empíricament, diferents conceptualitzacions de 'commons habitatge' més Respostes socialment innovadores i arranjaments institucionals als voltants d'accés a un habitatge. Una definició ampliada de 'commons habitatge' inclouria l'habitatge com un recurs urbà material col·lectivament compartit (cooperatives, comunitat confia en terra i altres tenures) però també com relacions (immaterials) i pràctiques col·lectiva que responen a noves qüestions d'habitatge. Especialment busquem aportacions sobre la qüestió de l'habitatge en relació a nous moviments de base urbana, règims de propietat, modes de governança, així com noves formes de coproducció i participació en la política d'habitatge. Documents examinant les velles i noves demandes i pràctiques de commoning de l'habitatge també són benvinguts.

Els documents podrien explorar, però no es limiten a:

  • "crisis" en el context de comuns urbans de l'habitatge
  • geografies dels tancaments històrics i nous d'habitatge comuns
  • tipologies i reptes de l'habitatge commons i commoning
  • moviments socials basats en l'habitatge i les seves demandes
  • Respostes socialment innovadores per garantir l'accés de l'habitatge
  • arranjaments institucionals i eines legals per a la governança d'habitatge comuns
  • innovació en règims planificació i propietat en l'habitatge

Si esteu interessats en participar en la sessió, si us plau enviï un títol, la seva afiliació i un breu resum de no més de 250 paraules Mara Ferreri (mara.ferreri@uab.cat) i Marc Parés (marc.pares@uab.cat) per 21 octubre 2016. Seguiu AAG Directrius per a la preparació i presentació de resums a: http://www.aag.org/cs/annualmeeting/call_for_papers.


Referències

Aalbers, Manuel B., and Brett Christophers. 2014. ‘The Housing Question under Capitalis Political Economies’. Housing, Theory and Society, no. 31: 422–28.

Fields, Desiree, and Sabina Uffer. 2016. ‘The Financialisation of Rental Housing: A Comparative Analysis of New York City and Berlin’. Urban Studies 53 (7): 1486–1502.

García-Lamarca, Melissa, and Maria Kaika. 2016. ‘“Mortgaged Lives”: The Biopolitics of Debt and Housing Financialisation’. Transactions of the Institute of British Geographers 41 (3): 313–27.

Hodkinson, Stuart. 2012. ‘The New Urban Enclosures’. City 16 (5): 500–518.

Sevilla-Buitrago, Alvaro. 2015. ‘Capitalist Formations of Enclosure: Space and the Extinction of the Commons’. Antipode 47 (4): 999–1020.